Tarieven en mogelijkheden

De tarieven zijn inclusief voorbereiding voor aanvang van de sessie, nabereiding na het afsluiten van de sessie, gebruik van een op jou afgestemde olie, het testen van een middel ter ondersteuning van jouw proces en indien nodig een checkup. 

Sessie (combinatie van verschillende methodes)  1 uur €   90,00
Sessie healing, reading en coaching 1 uur €   90,00
Sessie Spiritual Response Therapy 1 uur €   90,00
Spagyriek sessie (excl. complex) 1 uur €   90,00
Intensive sessie + extra healing 1½ uur € 130,00
Videobellen of telefonische sessie / Afstand sessie 1 uur €   90,00
Integrale Differentiatietest (excl. middelen 1 uur €   90,00
Korte telefonische sessie  ½ uur €   60,00*
Huis zuivering op afstand (alleen voor cliënten) 1½ uur € 130,00 
Sessies voor zzp'er/kleine ondernemer 1 uur €   90,00
Bedrijf zuivering (zzp'er/kleine  ondernemer/kleine projecten)  1½ uur € 190,00

               

* Voor cliënten die al een sessie hebben gehad van minimaal 1 uur.

 

Bovengenoemde tarieven zijn inclusief 21 % BTW.

Betaling dient na iedere sessie contant te worden voldaan, of in overleg overmaken via de bank.

 

De mogelijkheid bestaat om de sessies te laten plaatsvinden via videobellen of telefonisch.

 

Voor bedrijven en als de werkgever de sessies vergoed, zijn de kosten voor een sessie van 1¼ uur € 160,00 (incl. BTW). 

 

Annulering

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden of worden verplaatst.
Bij annulering binnen 24 uur of het niet nakomen van de afspraak wordt voor de gereserveerde tijd een sessie van 1 uur in rekening gebracht.

 

Beroepsvereniging voor professionele therapeuten

De praktijk is aangesloten bij het CAT Collectief (Collectief Alternatieve Therapeuten met registratienummer CL2723-01-01-20 - level 4) en daarmee wordt gehouden aan het CAT-regelement voor CAT-therapeuten.

Tevens werkt het CAT samen met geschilleninstantie GAT (Geschillen Alternatieve Therapeuten), welke volledig is erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met bovenstaande beschikt de praktijk tevens over een aansluiting bij een erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) geschillencommissie. Voor meer informatie over deze klachtenregeling verwijs ik je naar de website van het GAT.

Heb je een klacht over een behandeling/sessie en komen wij er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met het GAT. 

 

Informatie

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer 37121276.

Een sessie binnen de praktijk Marianne Hand Healing | Reading | Coaching kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Het kan echter wel een aanvulling zijn.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten c.q. diensten van de praktijk Marianne Hand Healing | Reading | Coaching en worden verondersteld bekend te zijn voor het aangaan van een behandeling, sessie of andere dienst van de praktijk.